επικοινωνία

BAK διαφημιστική Α.Ε.
Νίκης 32
105 57 Αθήνα
τηλ.: 210 32 47 745-6
fax: 210 33 16 630
email: mail@bak.gr